Propozície

Ružinovský kolotoč 2023

Športovo - benefičné podujatie

Kontakt:

e-mail: info@ruzinovskykolotoc.sk

Miesto konania:

Park Ostredky

Bratislava, m.č. Ružinov

Dátum konania:

16. september 2023

Štartovné:

Online: 13€

Na mieste: 15€

Všetky vyzbierané peniaze darujeme na pomoc Riškovi Kostovčíkovi.

Trať a povrch hlavných pretekov:

Povrch: Asfaltový

Trať: Okruh má 1,1 km

Registrácia účastníkov:

Registrácia je možná cez nášho partnera, ktorý zabezpečuje časomieru - https://my.raceresult.com/234665/ 

Registráciu je možné vykonať aj na mieste v deň preteku najneskôr však do 10:30.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi (alebo páse), tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi (alebo páse), sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na iný tím. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi/tímu bude diskvalifikovaný.

Zadná strana štartového čísla:

Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Zázemie a registrácia:

Celé podujatie bude mať technické zázemie pre účastníkov behu v reštaurácii Planetka, kde bude prebiehať aj registrácia od 9:00 -10:30. 

Celá športová časť bude prebiehať v Parku Ostredky.

Kategórie:

Muži 5,5 km a 11 km:

M39 - do 39 rokov

M40 - 40 až 49 rokov

M50+ - nad 50 rokov

Ženy 5,5 km a 11 km:

Z39 – do 39

Z40 – 40 až 49 rokov

Z50 – nad 50 rokov

Deti a mládež do 15 rokov (bez registrácie):

3-4 – 200m

5-6 – 400m

7-8 – 600m

9-10 – 1100m

11-12 – 1100m

13-15 – 2200m

Profil pretekov - beh:

Ružinovský kolotoč je športovo - benefičné podujatie.