Program

Hlavný program

9:00 - 10:30 Registrácia hlavného behu

9:00 – 9:40 Registrácia detských behov

10:00 - Detské behy podľa jednotlivých vekových kategórií

11:00 - Štart hlavného behu

13:00 - Vyhodnotenie hlavného behu

15:00 - Slávnostné ukončenie podujatia