Program

ČASOVÝ HARMONOGRAM

08:00 - 09:30 - Registrácia na hlavný pretek

10:00 - Štart hlavného preteku- Beh a Nordic Walking

12:00 - Vyhodnotenie hlavného preteku

15:00 - Detské behy (bez registrácie)

16:00 - Šprint (súťaž o najrýchlejší okruh 1,1 km)

19:00 – Slávnostné ukončenie podujatia

SPRIEVODNÝ PROGRAM

10:00 - 19:00 - Skákankovo (skákacie atrakcie pre deti)

- Detský kútik

- Detské vystúpenie

- Chill zóna

- Športový deň detí

- Cvičenie pre dospelých

- Cvičenie pre seniorov