Propozície

Ružinovský kolotoč 2019

1. ročník športovo - bežeckého podujatia

Disciplíny: Amatérske športovo - bežecké podujatia

Usporiadateľ:

Občianske združenie Šport a zdravie

Telefón: +421 903 128 615

e-mail: 24@ruzinovskykolotoc.sk

Miesto konania:

Park Ostredky

Bratislava, m.č. Ružinov

Dátum konania:

29. augusta 2019

Štartovné:

Dobrovoľný príspevok, celý príspevok poputuje pre Občianske združenie APPA.

Trať a povrch hlavných pretekov:

Povrch: Asfaltový

Trať: Okruh má 1,1 km

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Registrácia účastníkov:

Registrácia je možná cez nášho partnera, ktorý zabezpečuje časomieru.

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom.

Registráciu je možné vykonať aj na mieste v deň preteku najneskôr však do 9:30.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi (alebo páse), tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi (alebo páse), sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na iný tím. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi/tímu bude diskvalifikovaný.

Zadná strana štartového čísla:

Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Prezentácia účastníkov:

Prezentáciu je možné vykonať v deň pretekov od 8:00 od 9:30 – Reštaurácia Planetka.

Kategórie:

Muži:

M39 - do 39 rokov

M40 - 40 až 49 rokov

M50+ - nad 50 rokov

Ženy:

Z39 – do 39

Z40 – 40 až 49 rokov

Z50 – nad 50 rokov

Nordic Walking:

Muž:

MNW – do 45 rokov

MNW – nad 45 rokov

Ženy:

ZNW – do 45 rokov

ZNW - nad 45 rokov

Deti a mládež do 15 rokov:

3-4 – 200m

5-6 – 400m

7-8 – 600m

9-10 – 1100m

11-12 – 1100m

13-15 – 2200m

Kategórie šprint (súťaž o najrýchlejší okruh 1,1 km)

Muži

Ženy

Profil pretekov - beh:

Ružinovský kolotoč je športové podujatie bežeckého charakteru.