Program

Hlavný program

9:00 - 10:30 Registrácia hlavného behu

10:00 - 10:45 Detské behy podľa jednotlivých vekových kategórií

11:00 - Štart hlavného behu

12:30 - Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

Počas celého dňa budú pre deti pripravené skákacie atrakcie.